Sunday, November 9, 2008

MENYAMPAIAKAN DUIT TAKAFUL KIFALAH

Wasi menerima sumbagan RM500 daripada YB ADUN Kelaboran
sebagai pendahuluan Skim Takaful Kifalah.

Wasi mendengar sedikit makluman daripada YB ADUN Kelaboran
sebelum menerima duit pendahuluan.

Penghulu bertanggungjawab untuk memastikan warga emas
dibawah mukimnya berhak menerima skim ini dan tidak tercicir.

No comments: