Sunday, July 6, 2008

PERSIDANGAN DEWAN UNDANGAN NEGERI KELANTAN

PERSIDANGAN KALI KEDUA
BAGI TEMPOH PENGGAL YANG PERTAMA
DEWAN NEGERI KELANTAN
YANG KEDUABELAS

HARI/TARIKH:
ISNIN DAN SELASA (04 DAN 05REJAB 1429H)
BERSAMAAN (07 DAN 08 JULAI 2008M)
MASA:
9:00 AM
TEMPAT:
DEWAN NEGERI KELANTAN, KOTA DARUL NAIM

Di antara Susunan Urusan Persidangan:
  1. Pemilihan Ahli Dewan Negara bagi mewakili Dewan Negeri Kelantan
  2. Cadangan Perlantikan Jawatankuasa Terpilih (SELECT COMMITTEE)
  3. a) Cadangan Perlantikan Jawatankuasa Kira-Kira Kerajaan (PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE)
  4. b) Cadangan bagi Anggaran Pembangunan (Tambahan Bil 2) Tahun 2008 bagi tahun berakhir 31 Disember 2oo8
  5. Rang Undang-Undang:

1) Enakmen Perbekalan Tambahan Pertama (2008) Tahun 2008

2) Enakmen Perbadanan Pembangunan Ladang Rakyat Negeri Kelantan (pindaan) 2008

Selamat Bersidang

No comments: