Wednesday, October 22, 2008

BERITA HARIAN DITARIK BALIK KEBENARAN MEMBUAT LIPUTAN PERSIDANGAN DUN KELANTAN....


Akhbar Berita Harian (BH) pada pagi ini ditarik balik kebenaran membuat liputan persidangan DUN Kelantan bermula pada hari ini sehingga berakhirnya sidang pada 29hb Oktober 2008. YB Speaker DUN Kelantan menggunakan peruntukan Perkara 14 Peraturan-Peraturan dan Perintah-Perintah Tetap bagi Dewan Perhimpunan Undangan Negeri Kelantan. Perkara 14 menyebut, " Dengan tertakluk kepada syarat-syarat di dalam Peraturan 13, maka bolehlah Speaker memberi kebenaran am kepada wakil mana-mana akhbar menghadiri persidangan-persidangan dewan. Dengan syarat, jika akhbar itu menyiarkan berita perjalanan dewan yang pada pandangan Speaker tiada berpatutan, maka bolehlah kebenaran itu dibatalkan. "
Penarikan kebenaran ini dibuat berikutan laporan muka hadapan akhbar itu semalam (21hb Oktober 08) dengan menggunakan istilah "Sultan Murka Kepada Kerajaan PAS Kelantan" apabila melaporkan Majlis Persidangan DUN Kelantan (Bajet) yang telah disempurnakan oleh KDYMM Tuanku Al-Sultan Kelantan. Semalam YB Speaker telah memberi peringatan kepada akhbar BH supaya menarik balik perkataan "murka" yang digunakan oleh akbar tersebut semalam, tetapi dalam keluaran hari ini akhbar tersebut masih menunjukkan sikap keras kepala, enggan menarik balik perkataan "murka", maka Speaker menggunakan kuasa yang diperuntukkan oleh Peraturan Dewan telah memutuskan kebenaran kepada akhbar BH ditarik balik berkuatkuasa serta merta.
Tindakan tersebut dilihat sebagai satu tindakan yang amat wajar dilakukan oleh YB Speaker untuk menjaga kemuliaan Dewan dan agar dihormati oleh semua pihak. Ianya satu pengajaran kepada akhbar berkenaan dan media yang lain agar membuat laporan yang adil dan tidak menggunakan pena akhbar untuk memburukkan suasana harmoni negeri ini.
Tahniah kepada YB Speaker DUN Kelantan.......

1 comment:

Anonymous said...

halooo slam kenal tukeran link yukkk